ثبت نام     ورود به سايت       يکشنبه 31 فروردين 1393
 
 
آگهی مناقصه: عملیات خاکی لوپ مياني به طول تقریبی 5 کیلومتر در جاده دسترسی سایت توریسم (تاریخ بازگشایی: 17 اردیبهشت ماه 1393)
آگهی مناقصه: عملیات زیرسازی باند کندرو مسیر جلفا – مرند از مقابل سایت اداری تا شرکت آمیکو (برنده مناقصه: شرکت راهسازان نیک فرجام سپهر)
آگهی مناقصه: مناقصه تهیه، طبخ و تحویل غذای سازمان (برنده مناقصه: رستواران مگا)
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره اماكن تجاري (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره ست بازي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: مزایده اراضی گلخانه منطقه آزاد ارس (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره استخر پارك كوهستان (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: مزایده اراضی گلخانه منطقه آزاد ارس (برنده مناقصه: )