ورود به سايت       پنجشنبه 09 مرداد 1393
 
 
آگهی مناقصه: عملیات اجرای باند دوم محور جلفا-مرند از کیلومتر 000+11 الی 000+30 (تاریخ بازگشایی: 27 مرداد ماه 1393)
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره اماكن تجاري (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره ست بازي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: مزایده اراضی گلخانه منطقه آزاد ارس (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره استخر پارك كوهستان (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: مزایده اراضی گلخانه منطقه آزاد ارس (برنده مناقصه: )