ورود به سايت       جمعه 06 خرداد 1401
 
 
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات آماده سازی معابر دهکده ورزش (تاریخ بازگشایی: سه شنبه 21 دی ماه 1395)
آگهی مناقصه: اطلاعیه شماره 2 در خصوص عملیات احداث ساختمان و محوطه فرهنگسرای ارس (برنده مناقصه: شرکت نورافراز اردبیل)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث اورژانس 115 در جلفا (تاریخ بازگشایی: 14 دیماه 1395)
آگهی مزایده: تجدید مزایده عمومی واگذاری ساختمان نیمه کاره هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: 24 اسفندماه 1395)
آگهی مزایده: مزایده عمومی ساختمان نیمه کاره هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: 26 بهمن ماه 1395)
آگهی مزایده: فراخوان مزایده محل شهر بازی پارک کوهستان (برنده مناقصه: هادی فتحی)
آگهی مزایده: آگهی مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: 12 مرداد ماه 1395)
آگهی مزایده: مزایده عمومی اموال منقول (اسقاطی،ضایعات و مازاد ) (تاریخ بازگشایی: 15 فروردین ماه 95)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )