ورود به سايت       دوشنبه 10 خرداد 1395
 
 
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی عملیات احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه ارس (تاریخ بازگشایی: 1 تیرماه 1395)
آگهی مزایده: فراخوان مزایده محل شهر بازی پارک کوهستان (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: مزایده عمومی اموال منقول (اسقاطی،ضایعات و مازاد ) (تاریخ بازگشایی: 15 فروردین ماه 95)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )