ورود به سايت       شنبه 03 آبان 1393
 
 
آگهی مناقصه: مناقصه عمليات احداث ساختمان ستاد فرماندهي آتشنشاني و امداد و نجات (تاریخ بازگشایی: 24 آبان ماه 1393)
آگهی مناقصه: مناقصه اجرای نمازخانه در محوطه ساختمان دادگستری (تاریخ بازگشایی: 24 آبان ماه 1393)
آگهی مناقصه: تجدید مناقصه بازسازی و مرمت کاروانسرای خواجه نظر (تاریخ بازگشایی: 21 آبان ماه 1393)
آگهی مناقصه: عمليات اجرایی احداث یک باب ساختمان 16 واحدی (تاریخ بازگشایی: 18 آبان ماه 1393)
آگهی مناقصه: عمليات افزایش روشنایی آمفی تئاتر و دریاچه پارک کوهستان (تاریخ بازگشایی: 18 آبان ماه 1393)
آگهی مناقصه: عملیات تکمیل محوطه سایت اداری با در نظر گرفتن حصار سبز (تاریخ بازگشایی: 30 مهر ماه 1393)
آگهی مناقصه: عملیات اجرای محوطه سازی بیرونی کاروانسرای خواجه نظر (تاریخ بازگشایی: 23 مهر ماه 1393)
آگهی مناقصه: بازسازی و مرمت کاروانسرای خواجه نظر (تاریخ بازگشایی: 23 مهر ماه 1393)
آگهی مناقصه: عملیات جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ریزی محوطه دبستان دخترانه معرفت (برنده مناقصه: شرکت شالوده راه سهند)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومي عملیات نگهداری فضای سبز پارک کوهستان (تاریخ بازگشایی: 9 مهر ماه 1393)
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره اماكن تجاري (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره ست بازي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )