ورود به سايت       شنبه 29 فروردين 1394
 
 
آگهی مناقصه: عملیات اجرای روشنایی آبشار و قسمت غربی پارک کوهستان (برنده مناقصه: شرکت تورال نیروی ارس)
آگهی مناقصه: خدمات نگهداری فضای سبز پارک کوهستان (برنده مناقصه: شرکت ارس ماهر ارس)
آگهی مناقصه: خدمات نگهداری فضای سبز بلوار رسالت (برنده مناقصه: شرکت بهاذین شایان ارس)
آگهی مناقصه: خدمات نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی فاز 1 و 2 (برنده مناقصه: شرکت راهگشایان ایلیا ارس)
آگهی مناقصه: عملیات تکمیل اجرای مسیر D (خیابان ضلع شرقی کاربری ورزشی) (برنده مناقصه: شرکت روان کاران خوی)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره اماكن تجاري (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره ست بازي (برنده مناقصه: )