ورود به سايت       چهارشنبه 13 اسفند 1393
 
 
آگهی مناقصه: عملیات اجرای روشنایی آبشار و قسمت غربی پارک کوهستان (برنده مناقصه: شرکت تورال نیروی ارس)
آگهی مناقصه: خدمات نگهداری فضای سبز پارک کوهستان (تاریخ بازگشایی: 26 بهمن ماه 1393)
آگهی مناقصه: خدمات نگهداری فضای سبز بلوار رسالت (تاریخ بازگشایی: 20 بهمن ماه 1393)
آگهی مناقصه: خدمات نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی فاز 1 و 2 (تاریخ بازگشایی: 20 بهمن ماه 1393)
آگهی مناقصه: عملیات تکمیل اجرای مسیر D (خیابان ضلع شرقی کاربری ورزشی) (برنده مناقصه: شرکت روان کاران خوی)
آگهی مناقصه: عملیات احداث محور جلفا مرند کیلومتر 22 الی 30 (تاریخ بازگشایی: 8 بهمن ماه 1393)
آگهی مناقصه: اجرای عملیات خاکی طرح آماده سازی سایت صنعتی 40 هکتاری (برنده مناقصه: شرکت اصول ارکان پل)
آگهی مناقصه: فراخوان ارزیابی کیفی مشاور (تاریخ بازگشایی: 27 دی ماه 1393)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره اماكن تجاري (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره ست بازي (برنده مناقصه: )