ورود به سايت       جمعه 13 شهريور 1394
 
 
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث پل روگذر در کیلومتر 007+1 محور C (تاریخ بازگشایی: 11 شهریور ماه 1394)
آگهی مناقصه: عملیات تعریض جاده کلیسا از پارک کوهستان تا کاروانسرای خواجه نظر (تاریخ بازگشایی: 7 شهریور ماه 1394)
آگهی مناقصه: عملیات مرمت، بازسازی و محوطه سازی حمام تاریخی (تاریخ بازگشایی: 12 مرداد ماه 1394 )
آگهی مناقصه: عملیات احداث محور جلفا مرند کیلومتر 22 الی 30 و یکدستگاه پل بزرگ دو دهانه بیست متری (برنده مناقصه: شرکت برج سازان مینای تبریز)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره اماكن تجاري (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره ست بازي (برنده مناقصه: )