ورود به سايت       چهارشنبه 05 شهريور 1393
 
 
آگهی مناقصه: عملیات اجرای سه باب سرویس بهداشتی در محدوده منطقه (تاریخ بازگشایی: 17 شهریور ماه 1393)
آگهی مناقصه: عملیات برق رسانی به خیابان های جدید الاحداث پشت هواشناسی (تاریخ بازگشایی: 17 شهریور ماه 1393)
آگهی مناقصه: عملیات اجرای باند دوم محور جلفا-مرند از کیلومتر 000+11 الی 000+30 (تاریخ بازگشایی: 27 مرداد ماه 1393)
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره اماكن تجاري (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره ست بازي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: مزایده اراضی گلخانه منطقه آزاد ارس (برنده مناقصه: )