ورود به سايت       دوشنبه 09 آذر 1394
 
 
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث ساختمان اداری مرکز نوردوز (تاریخ بازگشایی: 24 آبان ماه 1394)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای پاساژهای صنعتی در شهرک 40 هکتاری (برنده مناقصه: شرکت پارت کیان آب)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات تکمیل محوطه سایت اداری (برنده مناقصه: شرکت آمول فولاد)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره اماكن تجاري (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره ست بازي (برنده مناقصه: )