ورود به سايت       شنبه 06 شهريور 1395
 
 
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای روشنایی معابر بلوار مسیر C (تاریخ بازگشایی: 23 شهریور ماه 1395)
آگهی مناقصه: آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث ساختمان کلانتری (تاریخ بازگشایی: 2 شهریور ماه 1395)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای روشنایی معابر سایت گلخانه ای (تاریخ بازگشایی: 26 مرداد ماه 1395)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای محوطه سازی یادمان شهدای 1320 (برنده مناقصه: شرکت آنیل بنیان شهر)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای روشنایی معابر شهرک صنعتی 40 هکتاری (برنده مناقصه: شرکت آمایش برق و ابنیه)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی عملیات احداث مدرسه 12 کلاسه متوسطه ارس (تاریخ بازگشایی: 1 تیرماه 1395)
آگهی مناقصه: تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث ساختمان اداری مرکز نوردوز (برنده مناقصه: شرکت قزل عمارت تبریز)
آگهی مزایده: فراخوان مزایده محل شهر بازی پارک کوهستان (برنده مناقصه: هادی فتحی)
آگهی مزایده: آگهی مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: 12 مرداد ماه 1395)
آگهی مزایده: مزایده عمومی اموال منقول (اسقاطی،ضایعات و مازاد ) (تاریخ بازگشایی: 15 فروردین ماه 95)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )