ورود به سايت       سه شنبه 13 مرداد 1394
 
 
آگهی مناقصه: عملیات مرمت، بازسازی و محوطه سازی حمام تاریخی (تاریخ بازگشایی: 12 مرداد ماه 1394 )
آگهی مناقصه: عملیات احداث محور جلفا مرند کیلومتر 22 الی 30 و یکدستگاه پل بزرگ دو دهانه بیست متری (برنده مناقصه: شرکت برج سازان مینای تبریز)
آگهی مناقصه: عملیات اجرای روشنایی آبشار و قسمت غربی پارک کوهستان (برنده مناقصه: شرکت تورال نیروی ارس)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: واگذاري اماكن تجاري به اجاره (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: فراخوان مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره اماكن تجاري (برنده مناقصه: )
آگهی مزایده: واگذاري اجاره ست بازي (برنده مناقصه: )