ورود به سايت       شنبه 01 آبان 1395
 
 
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای روشنایی معابر بلوار مسیر C (تاریخ بازگشایی: 23 شهریور ماه 1395)
آگهی مناقصه: آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث ساختمان کلانتری (برنده مناقصه: شرکت اروم یولار)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای روشنایی معابر سایت گلخانه ای (برنده مناقصه: شرکت آذر یورد سال)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای محوطه سازی یادمان شهدای 1320 (برنده مناقصه: شرکت آنیل بنیان شهر)
آگهی مزایده: فراخوان مزایده محل شهر بازی پارک کوهستان (برنده مناقصه: هادی فتحی)
آگهی مزایده: آگهی مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: 12 مرداد ماه 1395)
آگهی مزایده: مزایده عمومی اموال منقول (اسقاطی،ضایعات و مازاد ) (تاریخ بازگشایی: 15 فروردین ماه 95)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهي واگذاري اجاره ملك (تاریخ بازگشایی: )