ورود به سايت       سه شنبه 23 مرداد 1397
 
 
گروه ها
عمرانی و زیر بنایی (173)
..عملیات اجرایی (153)
..شناسایی پیمانکار (3)
..انتخاب مشاور (4)
..خرید و نصب (7)
خدمات و پشتیبانی (57)
..خودرو (1)
..خدمات عمومی و اداری (14)
..تعمير، نگهداري و پشتيبانی (16)
..خدمات فنی و راه اندازی (1)
فن آوری اطلاعات (1)
ماشین آلات و تجهیزات (4)
..تجهيزات برق، الکترونيک، مخابرات (3)
واگذاری (41)
اطلاعیه (38)
فهرست مناقصه ها و مزایده ها
ریشه » واگذاری  » جزئیات مناقصه و مزایده
  
عنوان: آگهی مزایده اجاره پارکینگ خودرو های سواری مرکز نوردوز
شرکت: منطقه آزاد ارس
نوع معامله: یک مرحله ای

توضیحات:

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، اجاره پارکینگ خودرو های سواری مرکز نوردوز را به مساحت 33/5673 متر مربع و ظرفیت حدود370-350 دستگاه خود روی سواری تحت شرايط مزايده به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و پس از اخذ اسناد مزایده پیشنهاد خود را (بر اساس شرایط مزایده)، در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز دوشنبه مورخ 13/02/95 به دفتر اداره پیمان و مناقصات سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند.

 

رديف

محل مورد اجاره

قيمت پايه اجاره ماهانه  (ريال)

قيمت پايه سالانه  (ريال)

1

پارکینگ خودرو های سواری مرکز نوردوز

45.000.000

540.000.000

 

 

 

1-  مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 15:30 روز دو شنبه  مورخ 13/02/95 مي باشد.

2-  متقاضيان در زمان ارائه پاكت پيشنهاد قيمت، موظف به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی (به مبلغ 22.500.000 ریال)بعنوان ضمانتنامه شرکت در مزایده، مي باشند. به پاكات فاقد برگ تضمين،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3-     قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت برنده، تضمين حسن انجام تعهدات معادل 10 درصد مبلغ اجاره یک ساله اخذ خواهد شد.

4- متقاضيان جهت ارائه قيمت، مي بايست اسناد مزایده را از دفتر اداره پیمان ها و مناقصات واقع در آذربایجان شرقی- جلفا- منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس- میدان عباس میرزا سایت اداری – طبقه سوم امور پیمان و مناقصات تلفن :4-04142025701 یا از وب سایت سازمان منطقه آزاد ارس دریافت نمايند.